Γεώργιος Μπάρδας

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1881 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία