Λεωνίδας Μπατρίνος

Όνομα πατρός: Μενέλαος

1893 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1893. Δικηγόρος. Εξελέγη βουλευτής Φλωρίνης στις εκλογές του 1935 ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Το 1936 ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη. Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 στην περιφέρεια Φλωρίνης με το συνδυασμό του Μετώπου Εθνικής Αναδημιουργίας, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1951, ως υποψήφιος του Ελληνικού Συναγερμού στην ίδια περιφέρεια. Εξελέγη στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Καστοριάς. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1956 και 1958 με την ΕΡΕ στις περιφέρειες Καστοριάς-Φλωρίνης και Καστοριάς αντίστοιχα. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Βουλής από τις 16/10/1957 μέχρι τις 2/4/1958. Το 1961 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην περιφέρεια Καστοριάς, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία