Σταύρος Μπίρης

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1921 -

τ. Οικον. Σύμβουλ. Υπουργ. Οικον.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία