Νικόλαος Μπουραντάς

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

1900 - 1981

τέως Αστυνομικός

Γεννήθηκε το 1900. τ. Αστυνομικός. Εξελέγη το 1950 βουλευτής Αττικοβοιωτίας με την Ελληνική Αναγέννηση, η οποία συμμετείχε στον συνασπισμό της Πολιτικής Ανεξάρτητης Παράταξης. Απεβίωσε στις 16/1/1981.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία