Δημήτριος Νικολαΐδης

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1899 -

Έμπορος

Γεννήθηκε το 1899. Έμπορος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ευβοίας το 1910. Το 1935 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη το 1936 βουλευτής Σερρών με τη Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ). Εξελέγη βουλευτής Σερρών με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ) το 1946. Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με το ΛΚ, χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία