Ηλίας Νόβας

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1902 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία