Φεχμή Χουσαμετίν Οτμανλή

Όνομα πατρός:

1911 -

Ράπτης

Γεννήθηκε το 1911. Ράπτης. Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ροδόπης το 1946 με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Ροδόπης με το ΛΚ το 1950. Το 1951 και το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ροδόπης με το ΛΚ, το οποίο σε αυτή την περιφέρεια συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ξάνθης – Ροδόπης με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία