Ιωάννης Πάντος

Όνομα πατρός: Απόστολος

1890 - 1956

Ιατρός

Ο Ιωάννης Πάντος γεννήθηκε ση Ζαγορά το 1890 και σπούδασε Ιατρική. Πήρε μέρος το 1912 στο Βαλκανικό Πόλεμο. Έπειτα διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Ζαγοράς. Από το 1920 έως το 1922 εργάστηκε ως ιατρός των Ανακτόρων και ακολούθησε τον έκπτωτο βασιλιά Κωνσταντίνο στο εξωτερικό ως προσωπικός του ιατρός. Πολιτεύθηκε για πρώτη φορά και εξελέγη στις εκλογές του 1935 βουλευτής Λαρίσης με το Λαϊκό Κόμμα. Το 1936 πολιτεύτηκε με τον συνασπισμό Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση, αλλά δεν εξελέγη. Στην Κατοχή σε επιδρομή των Γερμανών στη Ζαγορά παρέμεινε στο χωριό και τους έπεισε να μην το κάψουν. Μεταπολεμικά, διορίστηκε νομάρχης Ευβοίας το 1946 και εξελέγη βουλευτής Λαρίσης με το Λαϊκό Κόμμα στις 19 Σεπτεμβρίου 1946 αντί του αποβιώσαντος Ξενοφώντα Ριζόπουλου. Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε ξανά, αλλά δεν εξελέγη. Διετέλεσε πρόεδρος του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης Βόλου. Απεβίωσε το 1956.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Πάντος Απ. Ιωάννης (1890-1956)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 367-368.