Νικόλαος Παπαγεωργίου

Όνομα πατρός: Απόστολος

1901 - 1983

Ιατρός

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου γεννήθηκε στα Κανάλια του Βόλου το 1901 και σπούδασε Ιατρική. Έλαβε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το 1928 διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Καναλιών. Πολέμησε στον ελληνοιαλικό πόλεμο και στην Κατοχή εντάχθηκε στον Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο στην Ήπειρο. Μετά την Απελευθέρωση, διετέλεσε δήμαρχος Βόλου από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 1945. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής Λαρίσης με το Κόμμα Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1950. Το 1951 πολιτεύτηκε ξανά, αλλά δε εξελέγη. Το 1952 πολιτεύτηκε στην επαρχία Βόλου, αλλά επίσης δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση στην περιφέρεια Λαρίσης – Μαγνησίας το 1956 και στην περιφέρεια Μαγνησίας το 1958 και το 1961. Το 1963 ήταν υποψήφιος ξανά, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1983.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Παπαγεωργίου Απ. Νικόλαος (1901-1983)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 370-371.