Νικόλαος Παπαγεωργίου

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1899 -

Δικηγόρος

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1899, έλαβε νομικές σπουδές και ξεκίνησε να ασκεί τη δικηγορία στο Καρπενήσι το 1925. Την περίοδο της Κατοχής διετέλεσε στέλεχος του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Αγώνος στην Ευρυτανία. Πολιτεύθηκε και εξελέγη πρώτη φορά στις εκλογές του 1946 με το Εθνικό Κόμμα Ελλάδος στην εκλογική περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας. Στις εκλογές του 1950 πολιτεύθηκε ξανά, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1963 και του 1964 έθεσε υποψηφιότητα στην Ευρυτανία με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Κλεομένης Κουτσούκης, «Γεώργιος Μπουρδάρας, Νικόλαος Παπαγεωργίου, Δημήτριος Τσαούσης», Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, Η πολιτική και οι πολιτικοί των Νομών Αιτωλοακαρανανίας και Ευρυτανίας, που εξελέγησαν από το 1946 έως το 2004 και δεν βρίσκονται στη ζωή. Συμβολή στη νεότερη πολιτική ιστορία των δύο νομών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 5-6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα 2008, σ. 183-203.