Ιωάννης Πασαλίδης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1880 - 1968

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία