Γεώργιος Πετράκης

Όνομα πατρός: Εμμανουήλ

1890 - 1972

Βιομήχανος

Γεννήθηκε το 1890. Βιομήχανος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ηρακλείου το 1946 με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ). Επανεξελέγη βουλευτής Ηρακλείου με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) το 1950, το 1951 και το 1952, το οποίο στις εκλογές του 1952 συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ηρακλείου με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 14/9/1972.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία