Στέφανος Πετραλιάς

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1900 - 1958

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία