Νικόλαος Πλαστήρας

Όνομα πατρός: Χρήστος

1883 - 1953

Στρατηγός ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία