Ιωάννης Πολίτης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1890 - 1959

τέως Πρέσβυς

Γεννήθηκε το 1890. Τέως πρέσβης. Εξελέγη το 1946 βουλευτής Αθήνας με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ). Πολιτεύτηκε το 1950, το 1951 το 1952 και το 1956 στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), το οποίο το 1952 συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων και το 1956 συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1958 πολιτεύτηκε στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Δήμου Αθηναίων με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 3/6/1959.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία