Κοσμάς Προκοπίδης

Όνομα πατρός: Χρήστος

1892 -

Γεωργός

Γεννήθηκε το 1892. Γεωργός. Το 1926 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Κοζάνης με Ανεξάρτητο Αγροτικό προσφυγικό συνδυασμό. Το 1928 πολιτεύτηκε στο πρωτοδικείο Κοζάνης με το Κόμμα Δημοκρατικής Ενώσεως (ΚΔΕ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Κοζάνης με τον Αγροτικό - Εργατικό Κόμμα (Δημοκρατική Ένωση) στις εκλογές του 1932 και του 1933. Το 1936 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Κοζάνης με το Αγροτικό - Εργατικό Κόμμα, το οποίο συμμετείχε στον Δημοκρατικό Συνασπισμό, χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1946 επανεξελέγη βουλευτής Κοζάνης με το ΚΦ. Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Κοζάνης με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1952 ήταν υποψήφιος ξανά στην περιφέρεια Κοζάνης με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Κοζάνης με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ) και ξανά το 1958.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία