Ιωάννης Πωλιουδάκης

Όνομα πατρός: Δευκαλίων

1919 -

Αξιωματικός ε.α.

Γεννήθηκε το 1919. Αξιωματικός ε.α. Εξελέγη βουλευτής Ηρακλείου στις εκλογές του 1951 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1952 στην ίδια περιφέρεια με τον Ελληνικό Συναγερμό, αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην περιφέρεια Ηρακλείου, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη το 1958 και το 1961 με την ΕΡΕ στην ίδια περιφέρεια. Στις εκλογές του 1964 ήταν υποψήφιος του συνδυασμού ΕΡΕ-Κ.Π. στην περιφέρεια Ηρακλείου, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία