Κωνσταντίνος Ρέντης

Όνομα πατρός: Θεοφάνης

1884 - 1958

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία