Ξενοφών Ριζόπουλος

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1899 - 1946

Δικηγόρος

Ο Ξενοφών Ριζόπουλος γεννήθηκε το 1899 και εργάστηκε ως δικηγόρος στη Λάρισα. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Λαρίσης. Πολιτεύτηκε ως μεμονωμένος στην επαρχία Τύρναβου το 1928 και στη Λάρισα το 1932, αλλά δεν εξελέγη. Το 1936 πολιτεύτηκε ξανά με τον συνασπισμό Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση, χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα το 1946, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη θητεία του, καθώς απεβίωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 1946.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Ριζόπουλος Νικ. Ξενοφών (1899-1946)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 415.