Ανεξάρτητος -

-

Στην κατηγορία "Ανεξάρτητοι" εντάσσονται βουλευτές που εξελέγησαν μεμονωμένα, χωρίς να εντάσσονται σε κάποιον εκλογικό συνδυασμό, καθώς και βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από το πολιτικό κόμμα με το οποίο αναδείχθηκαν στις εκλογές.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      Ανεξ. Κοιν. Ομάδα - Ανεξάρτητος Κοινοβουλευτική Ομάδα

1948 - 1949

Συγκροτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1948 από δεκατρείς αποχωρήσαντες από το Λαϊκό Κόμμα βουλευτές και αυτοδιαλύθηκε τον Μάιο του 1949.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΔΠΚ - Δημοκρατικόν Προοδευτικόν Κόμμα

1946 - 1951

Ιδρύθηκε από τον Εμμανουήλ Τσουδερό τον Σεπτέμβριο του 1946, αμέσως μετά τον θάνατο του Γεωργίου Καφαντάρη και συμμετείχε πρώτη φορά σε εκλογές το 1950, συγκροτώντας, μαζί με το Κόμμα Προοδευτικών Φιλελευθέρων υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα και μία ομάδα υπό τον Γεώργιο Καρτάλη, την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ). Τον Ιούνιο του 1950 ο συνασπισμός της ΕΠΕΚ μετεξελίχθηκε σε κόμμα, οπότε τα κομματικά σχήματα που την είχαν συγκροτήσει –το ΚΠΦ και το ΔΠΚ– έπαψαν να υφίστανται αυτοτελώς. Ένα χρόνο σχεδόν αργότερα όμως, στις 14 Ιουλίου 1951 ο Τσουδερός μετά την αποχώρησή του από την ΕΠΕΚ ανασυγκρότησε το ΔΠΚ, το οποίο συνέχισε να υφίσταται έως τη συγχώνευση του με το Κόμμα Φιλελευθέρων τον Ιούλιο του 1951.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud, Π. Μερλόπουλος - Γ. Νοταράς, Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, Αθήνα 2002.

Κατερίνα Δέδε, Ο σύντομος πολιτικός βίος της ΕΠΕΚ. Η ανάδυση του Κέντρου στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Αθήνα 2016.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΔΣΚ - Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα

1941 - 1951

Ιδρύθηκε το 1942 από τον Γεώργιο Παπανδρέου αλλά δραστηριοποιήθηκε πολιτικά κυρίως από το 1945. Έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946, συγκροτώντας, μαζί με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο και το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης. Στις εκλογές του 1950 έλαβε μέρος ως Κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου (πρόσκαιρη μετονομασία), διατηρώντας ωστόσο εντός του Κοινοβουλίου τον επίσημο τίτλο του κόμματος. Έλαβε μέρος τελευταία φορά στις εκλογές του 1951.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισμός. Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα 2010.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΕΕΚ - Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα

1935 - 1951

Ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο το 1935. Μεταπολεμικά, έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946 συγκροτώντας, μαζί με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο και το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, τον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης. Στις εκλογές του 1950 έλαβε μέρος συνασπιζόμενο με το Λαϊκό Προοδευτικό Κόμμα υπό τον Νικόλαο Παπαδόπουλο και το Πανελλήνιο Εθνικό Κόμμα υπό τον Αλέξανδρο Σακελλαρίου. Τον Ιανουάριο του 1951 το ΕΕΚ συγχωνεύθηκε με την Ανεξάρτητη Ομάδα Λαϊκών Βουλευτών υπό τον Στέφανο Στεφανόπουλου και συγκρότησαν το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισμός. Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα 2010.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΕΚΕ - Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΕνΑΚ - Ένωσις Αγροτικών Κομμάτων

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΕρΚΕ - Εργατικόν Κόμμα Ελλάδος

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      Κοιν. Ομ. Σπ. Μαρκεζίνη - Κοινοβουλευτική Ομάδα Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΒ - Κόμμα Βασιλοφρόνων

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΒΦ - Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων

1946 - 1947

Ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1946 από τον Σοφοκλή Βενιζέλο μετά την αποχώρησή του από το Κόμμα Φιλελευθέρων. Έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946, συγκροτώντας, μαζί με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης. Στις 23 Νοεμβρίου 1947 το ΚΒΦ συγχωνεύθηκε με το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Γρηγόριος Δαφνής, Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, 1894-1964, Αθήνα 1970.

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Φίλιππος Φόρτωμας, «Η συγκρότηση του Κόμματος Βενιζελικών Φιλελευθέρων και οι εκλογές του 1946», Γρηγόριος Ψαλλίδας (επιμ.), Οι εκλογές του 1946. Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα 2008, σ. 42-71.

Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Ηγετικά και παραταξιακά αδιέξοδα στον χώρο του Κέντρου κατά την πολιτική και πολεμική ελληνική δεκαετία, 1940-1949: Η περίπτωση του Σοφοκλή Βενιζέλου», Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος. Η πολιτική διαδρομή. Το πρόσωπο. Η εποχή, Αθήνα 2009, σ. 51-70.

Σωτήρης Ριζάς, Από την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Αθήνα 2011.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΕ - Κόμμα Εθνικοφρόνων

1936 - 1963

Ιδρύθηκε το 1936 από τον Θεόδωρο Τουρκοβασίλη ωστόσο δραστηριοποιήθηκε ουσιαστικά κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946, συγκροτώντας μαζί με το Λαϊκό Αγροτικό Κόμμα υπό τον Γεώργιο Παμπούκα τον συνασπισμό της Ένωσης Εθνικοφρόνων. Στις εκλογές του 1950 έλαβε μέρος με την Πολιτική Αναγέννηση υπό τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη, συγκροτώντας τον συνασπισμό της Πολιτικής Ανεξάρτητης Παράταξης. Έλαβε μέρος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 1952-1961 χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ το 1963 έπαψε να υφίσταται.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισμός. Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα 2010.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΕΦ - Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων

1945 - 1950

Ιδρύθηκε στις 18 Μαρτίου 1945 από τον Στυλιανό Γονατά. Συμμετείχε στις εκλογές του 1946, συγκροτώντας, μαζί με το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα υπό τον Απόστολο Αλεξανδρή και μικρότερα φιλοβασιλικά κόμματα και πολιτικές ομάδες, τον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων. Στις 19 Ιανουαρίου 1950 συγχωνεύθηκε με το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο και την επόμενη μέρα, στις 20 Ιανουαρίου 1950, ο Στυλιανός Γονατάς ανακοίνωσε τη διάλυση του ΚΕΦ.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ο Στυλιανός Γονατάς και το Κόμμα των Εθνικών Φιλελευθέρων, Αθήνα, Πολιτικό Γραφείο Κόμματος Εθνικών Φιλελευθέρων, 1948.

Στυλιανός Γονατάς, Απομνημονεύματα Στυλιανού Επ. Γονατά. Εκ του στρατιωτικού και πολιτικού δημοσίου βίου του από του 1897 μέχρι του 1957, Αθήνα, 1958.

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα, 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Από την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Αθήνα, 2011.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΠΕ - Κόμμα Πατριωτικής Ενώσεως

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΚΦ - Κόμμα Φιλελευθέρων

1910 - 1961

Το Κόμμα Φιλελευθέρων ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1910 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μεταπολεμικά, το κόμμα έλαβε μέρος αυτοτελώς στις εκλογές του 1946 υπό την αρχηγία του Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην ηγεσία μετά τον θάνατο του τελευταίου, το 1936. Στις εκλογές του 1950 το Κόμμα Φιλελευθέρων κατήλθε επίσης αυτοτελώς υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίος είχε ανέλθει στην αρχηγία έπειτα από τον θάνατο του Θεμιστοκλή Σοφούλη, τον Ιούνιο του 1949. Αυτοτελώς συμμετείχε και στις εκλογές του 1951, ενώ στις επόμενες εκλογές του 1952 συγκρότησε εκλογικό συνασπισμό με την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου. Στην εκλογική αναμέτρηση του 1956 το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία μετά την αποχώρηση του Σοφοκλή Βενιζέλου το 1952, συμμετείχε στον ευρύ εκλογικό συνασπισμό της Δημοκρατικής Ένωσης, ο οποίος συγκροτήθηκε από το Κόμμα Φιλελευθέρων υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, τη Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο, το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού υπό τους Γεώργιο Καρτάλη και Αλέξανδρο Σβώλο, την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά υπό τον Ιωάννη Πασαλίδη, το Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων υπό τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή, την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου υπό τον Σάββα Παπαπολίτη και το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη. Η πολιτική και εκλογική παρουσία του Κόμματος Φιλελευθέρων συνεχίστηκε σταθερά και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι την ένταξή του στην Ένωση Κέντρου, το 1961.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Γρηγόριος Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, 1923-1940, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα 1955.

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Gunar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, τ. Β΄, Αθήνα 2004.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Σωτήρης Ριζάς, Από την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Αθήνα 2011.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΛΑΚ - Λαϊκόν Αγροτικόν Κόμμα

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΛΚ - Λαϊκόν Κόμμα

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΜΚ - Μεταρρυθμιστικόν Κόμμα

1942 - 1950

Ιδρύθηκε από τον Απόστολο Αλεξανδρή το 1942. Συμμετείχε μία φορά σε εκλογές, το 1946, συγκροτώντας, μαζί με το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, το Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων υπό τον Στυλιανό Γονατά και μικρότερα φιλοβασιλικά κόμματα και πολιτικές ομάδες, τον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα, 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Από την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Αθήνα, 2011.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΝΚ - Νέον Κόμμα

1947 - 1951

Ιδρύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1947 από τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη και αποτέλεσε τη μετεξέλιξη της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχε συγκροτήσει ο ίδιος τον Δεκέμβριο του 1946 με αποχωρήσαντες από το Λαϊκό Κόμμα. Το ΝΚ έλαβε μέρος μόνο στις εκλογές του 1950, καθώς στις 6 Ιουλίου 1951 προσχώρησε στον Ελληνικό Συναγερμό υπό τον Αλέξανδρο Παπάγο.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967, Αθήνα 2001.

Jean Meynaud (με τη συνεργασία των Π. Μερλόπουλου, Γ. Νοταρά), Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, 1946-1965, τ. Α΄, Αθήνα 2002.

Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Αθήνα 2008.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισμός. Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979, Αθήνα 2010.


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΠΕΚ - Πανελλήνιον Εθνικόν Κόμμα

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΠΟΕ - Πολιτική Ομάδα "ΕΜΠΡΟΣ"

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

      ΣΕΕΝ - Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωσις

-


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ