Τη Βουλή της Β΄ Περιόδου συγκροτούσαν 258 βουλευτές, οι οποίοι προέρχονταν από οκτώ κόμματα. Οι έδρες των κομμάτων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, γεγονός που σχετίζεται με την οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης Πλαστήρα. Στο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή εδρών μετά τις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 και η σύνθεση της Βουλής πριν τη διάλυσή της στις 10 Οκτωβρίου 1952.