Αθανάσιος Αλεξίδης

Όνομα πατρός: Χρήστος

1913 - 1998

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Το 1946 εξελέγη βουλευτής Φλωρίνης με το Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων (ΚΕΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Συγκεκριμένα εξελέγη στις 18/7/1949 αντί του αποβιώσαντος Αναστασίου Νταλίπη. Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φλωρίνης με το Κόμμα Γ. Παπανδρέου, ονομασία με την οποία συμμετείχε το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ) στις εκλογές, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φλωρίνης με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Καστοριάς και Φλωρίνης με το Κόμμα Προοδευτικών (ΚΠ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 30/12/1998.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία