ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό του «Βιογραφικού Λεξικού Ελλήνων Βουλευτών, 1946-1956» υπό τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά δημιουργού – Μη εμπορική χρήση – Παρόμοια διανομή

ΑΝΑΦΟΡΑ

Η αναφορά στην ιστοσελίδα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Ονομασία ιστοσελίδας, φορέας έκδοσης, τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).

 

Η αναφορά στα λήμματα των βουλευτών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Συντάκτες, «Τίτλος λήμματος», Ονομασία ιστοσελίδας, φορέας έκδοσης, τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).

Για παράδειγμα:
Κατερίνα Δέδε – Μαργαρίτα Λιάγκα, «Θεμιστοκλής Σοφούλης», Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών 1946-1956, «Αναβαθμίς» – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Αθήνα 2020, https://greek-parliament-members.anavathmis.eu/ (ημερομηνία πρόσβασης 11/5/2021)