Δημοσθένης Αμπατζόπουλος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1893 -

Έμπορος

Γεννήθηκε το 1893. Έμπορος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1926 με το Κόμμα Ενώσεως Φιλελευθέρων (ΚΕνΦ). Πολιτεύτηκε στη Θεσσαλονίκη με το Προοδευτικό Κόμμα (ΠΚ) το 1928, αλλά δεν εξελέγη [στη στατιστική αναγράφεται Αμπατζόπουλος Δημήτριος]. Πολιτεύτηκε το 1932 στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το Προοδευτικό Κόμμα (Τρίτη Κατάστασις), χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1933 με το Προοδευτικό Κόμμα (ΠΚ), το οποίο συμμετείχε στον Εθνικό Συνασπισμό, αλλά η εκλογή του ακυρώθηκε στις 23/5/1933 (απ. Εκλογ. 13). Στις επαναληπτικές εκλογές Θεσσαλονίκης στις 2 Ιουλίου 1933 δεν επανεξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Κιλκίς το 1935 με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων. Πολιτεύτηκε με το ΛΚ το 1936 στην ευρεία περιφέρεια Θεσσαλονίκης, χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη βουλευτής Κιλκίς το 1946 με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Πολιτεύτηκε στον νομό Κιλκίς το 1950 με το ΛΚ, χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία