Αντώνιος Αμπατιέλος

Όνομα πατρός: Γεράσιμος

- 1996

Ναυτεργάτης

Ενδεικτική Βιβλιογραφία