Αναστάσιος Αναγνωστόπουλος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

-

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το ;;; Δικηγόρος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας το 1923. Πολιτεύτηκε το 1926 στην Αργολιδοκορινθία με το Κόμμα Ενώσεως Φιλελευθέρων (ΚΕνΦ), χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύτηκε το 1928 με το Προοδευτικό Κόμμα (ΠΚ) στην επαρχία Κορινθίας, αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε το 1932 με Προοδευτικό Κόμμα (Τρίτη Κατάστασις), χωρίς να εκλεγεί. Επανεξελέγη βουλευτής Αργολιδοκορινθίας το 1946 με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία