Ηρακλής Αναστασόπουλος

Όνομα πατρός: Ανδρέας

1903 - 1972

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1903. Δικηγόρος. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Αχαΐας με τον συνασπισμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης, αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε στις εκλογές του 1946 και του 1950 στην περιφέρεια Αχαΐας με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), αλλά δεν εξελέγη. Το 1951 ήταν υποψήφιος ξανά στην ίδια περιφέρεια με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ), χωρίς να εκλεγεί. Εξελέγη βουλευτής Αιγιαλείας με τον ΕΣ το 1952. Το 1956, το 1958, το 1961 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Αχαΐας με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε τον Μάιο του 1972.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία