Γεώργιος Ανδρουλακάκης

Όνομα πατρός: Φίλλιπος

1901 -

Αξιωματικός Π.Δ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία