Νικόλαος Αντωνόπουλος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1897 -

Δικηγόρος

Ο Νικόλαος Αντωνόπουλος γεννήθηκε το 1897 και ήταν υιός του δημάρχου Παγασών Ιωάννη Αντωνόπουλου. Έκανε νομικές σπουδές. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής Λαρίσης με το Λαϊκό Κόμμα το 1932, Βόλου το 1933 και ξανά Λαρίσης το 1935 Το 1936 εξελέγη με τον συνασπισμό Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση. Εξελέγη το 1946 βουλευτής Λαρίσης με το Λαϊκό Κόμμα και συγκεκριμένα στις 18 Απριλίου 1946 αντί του Δημητρίου Καζάκη. Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε ξανά, αλλά δεν εξελέγη. Διετέλεσε πληρεξούσιος υπουργός στην ελληνική πρεσβεία της Βόννης και της Βιέννης από το 1956 έως το 1958, την περίοδο της διακυβέρνησης υπό πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Αντωνόπουλος Ι. Νικόλαος», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 32.