Αντώνιος Ανωγειανάκης

Όνομα πατρός: Εμμανουήλ

1899 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία