Ιωάννης Αποστόλου

Όνομα πατρός: Απόστολος

1897 - 1960

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία