Νικόλαος Ασκούτσης

Όνομα πατρός: Χαρίλαος

1890 - 1955

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία