Γεώργιος Αστερίου

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1890 - 1950

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1890. Δικηγόρος. Πολιτεύτηκε το 1926 στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος με το Κόμμα Συμπράξεως Συντηρητικών, χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύτηκε το 1928 στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων ως μεμονωμένος και δεν εξελέγη. [=πρόκειται για τον ίδιο;] Πολιτεύτηκε ως μεμονωμένος στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος το 1932, χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύτηκε εκ νέου στην επαρχία Λοκρίδος με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) στις εκλογές του 1933, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Αντιπολίτευση, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το ΛΚ το 1936. Επανεξελέγη το 1946 βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 24/3/1950.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία