Λάμπρος Βαμπούλης

Όνομα πατρός: Χρήστος

1888 - 1967

τέως Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία