Γεώργιος Βαρβούτης

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1894 - 1975

Δικηγόρος

Ο Γεώργιος Βαρβούτης γεννήθηκε το 1894 στην Κοζάνη, όπου και εργάστηκε ως δικηγόρος μετά το τέλος των σπουδών του. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Κοζάνης το 1920 με τοπικό συνδυασμό ανεξάρτητων με επικεφαλής τον Γεώργιο Μπούσιο, ο οποίος συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης. Εξελέγη ξανά το 1926 με το Κόμμα Ελευθεροφρόνων. Πολιτεύτηκε το 1928 στην περιφέρεια Γρεβενών και Κοζάνης με το ίδιο κόμμα, αλλά δεν εξελέγη. Στην συνέχεια, ο Γεώργιος Βαρβούτης εντάχθηκε στο Κόμμα Φιλελευθέρων, με το οποίο εξελέγη διαδοχικά βουλευτής Κοζάνης στις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1932, 1933 και 1936. Την περίοδο της Κατοχής συμμετείχε στο Συνέδριο του Λιβάνου, τον Ιούνιο του 1944, ως ένας από τους αντιπροσώπους του Κόμματος Φιλελευθέρων. Στις πρώτες εκλογές μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στις 31 Μαρτίου 1946, εξελέγη βουλευτής Κοζάνης με το Κόμμα Φιλελευθέρων και διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση συνεργασίας Κόμματος Φιλελευθέρων και Λαϊκού Κόμματος του Θεμιστοκλή Σοφούλη (7.9.1947-7.5.1948). Στις εκλογές του 1950 συγκρότησε το Κίνημα Πολιτικής Ανανεώσεως, το οποίο συνεργάστηκε με το Κόμμα Εργαζομένων Ελλάδος υπό τον Ιωάννη Μπερνίτσα και έθεσε υποψηφιότητα στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Φλωρίνης, αλλά δεν κατάφερε να εκλεγεί. Το 1951 επέστρεψε στο Κόμμα Φιλελευθέρων, επανεξελέγη βουλευτής και διετέλεσε υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Νικόλαου Πλαστήρα (27.10.1951-11.10.1952). Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης με το Κόμμα Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 εξελέγη στην περιφέρεια Κοζάνης με τοπικό συνδυασμό ανεξάρτητων. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1975.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Βαρβούτης, Γεώργιος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. Β΄, Αθήνα 1984, σ.184.

Γιάννης Γκλαβίνας, «Εκλογικές αναμετρήσεις στην Κοζάνη την περίοδο του Εθνικού Διχασμού 1915-1920: κόμματα, υποψήφιοι και εκλογικές συμπεριφορές», Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας. Γένεση και ανάπτυξη μιας Μακεδονικής Μητρόπολης, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας, Κοζάνη 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, Κοζάνη 2014, σ.447-466.