Κωνσταντίνος Βασαρδάνης

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1908 - 2000

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία