Γεράσιμος Βασιλειάδης

Όνομα πατρός: Βασίλειος

1888 -

Πλοίαρχος ε.α.

Γεννήθηκε το 1888. Πλοίαρχος εν αποστρατεία. Εξελέγη πρώτη φορά το 1928 βουλευτής Λοκρίδος με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) και επανεξελέγη με το ΚΦ βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος το 1932. Διετέλεσε υπουργός Ναυτικών και Αεροπορίας (5/6/1932-4/11/1932) στην κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου. Το 1936 εξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το ΚΦ. Διετέλεσε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (8/6/1944-2/10/1944) στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου. Το 1946 εξελέγη βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ). Διετέλεσε υπουργός Ναυτικών στις κυβερνήσεις Θ. Σοφούλη (20/1/1949-14/4/1949) και (14/4/1949-30/6/1949) και στην κυβέρνηση Α. Διομήδη (30/6/1949-6/1/1950). Το 1950 επανεξελέγη με το ΚΦ στην ίδια περιφέρεια. Στις κυβερνήσεις Σ. Βενιζέλου διετέλεσε υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου ασκούντος καθήκοντα υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών (4/9/1950-13/9/1950) και υφυπουργός Εμπορίου (9/8/1951-30/9/1951). Πολιτεύτηκε με το ΚΦ το 1951 στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος, αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε το 1952 στην περιφέρεια Λοκρίδος, με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Πολιτεύτηκε ξανά με το ΚΦ το 1956 στην περιφέρεια Φθιωτιδοφωκίδος, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωσις (ΔΕ) και το 1958 στην Α΄ Εκλογική περιφέρεια Δήμου Αθηναίων, χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία