Μιχαήλ Βεζυρτζόγλου

Όνομα πατρός: Ραδής

1899 - 1981

Εκδότης

Γεννήθηκε το 1899. Εκδότης εφημερίδας. Εξελέγη βουλευτής Δράμας το 1936, το 1950 και το 1951 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ).Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Πρωτοδικείο Δράμας με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη.Απεβίωσε στις 3/4/1981.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία