Αλέξανδρος Βερνίκος

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1916 -

Εφοπλιστής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία