Ιωάννης Βλαμίδης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1909 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία