Νικόλαος Βλιάμος

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1872 - 1957

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1872. Δικηγόρος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Κυκλάδων το 1915. Επανεξελέγη βουλευτής Σάμου το 1920 και στην ίδια περιφέρεια το 1926 με το Κόμμα Ελευθεροφρόνων (ΚΕ). Πολιτεύτηκε το 1928 στη Σάμο με το ΚΕ, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1932, 1933 και 1935 εξελέγη βουλευτής Σάμου με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο στις εκλογές του 1933 συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Αντιπολίτευση και του 1935 στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων. Το 1936 εξελέγη βουλευτής Σάμου με τον συνασπισμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ενώσεως (ΓΛΡΕ). Το 1946 εξελέγη βουλευτής Σάμου με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε στη Σάμο με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1957.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία