Κωνσταντίνος Βοβολίνης

Όνομα πατρός: Αντώνιος

1913 - 1970

Δημοσιογράφος

Γεννήθηκε το 1913. Δημοσιογράφος. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 στην περιφέρεια Αθηνών με το συνδυασμό του Νέου Κόμματος, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε το 1951, όταν και πολιτεύθηκε με τον Ελληνικό Συναγερμό στην περιφέρεια Πειραιώς. Στις 29/3/1953 εξελέγη βουλευτής Πειραιώς σε επαναληπτική εκλογή με τον Ελληνικό Συναγερμό. Στις 12/11/1954 ανεξαρτητοποιήθηκε και στις 3/2/1955 προσχώρησε στο Κόμμα Προοδευτικών, με το οποίο έθεσε υποψηφιότητα το 1956 στην περιφέρεια Πειραιώς χωρίς να εκλεγεί. Το 1958 ήταν υποψήφιος του Κόμματος Προοδευτικών, το οποίο μετείχε στο συνδυασμό της Προοδευτικής Αγροτικής Δημοκρατικής Ένωσης, στην περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Πειραιώς και Νήσων στις εκλογές του 1961 με το Κόμμα Προοδευτικών. Στις εκλογές του 1963 και 1964 ήταν υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια με το Κόμμα Προοδευτικών, αλλά δεν εξελέγη. Στη δικτατορική κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαδόπουλου διορίστηκε υφυπουργός Προεδρίας (20/6/1968-10/3/1970). Απεβίωσε στις 10/3/1970.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία