Βασίλειος Βογιατζής

Όνομα πατρός: Θεόδωρος

1900 -

τέως Δημόσιος Υπάλληλος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία