Δημήτριος Βογιατζής

Όνομα πατρός: Σωτήριος

1898 -

Καπνέμπορος

Γεννήθηκε το 1898. Καπνέμπορος. Εξελέγη βουλευτής Κιλκίς το 1946 με το Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων (ΚΕΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Κιλκίς με το Μέτωπο Εθνικής Αναδημιουργίας, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία