Γεώργιος Βορρές

Όνομα πατρός: Ανδρέας

1901 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1901. Δικηγόρος. Εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Μεσσηνίας το 1950 με το Νέο Κόμμα και το 1951 με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 πολιτεύτηκε στη Μεσσηνία με το Κόμμα Προοδευτικών (ΚΠ) και το 1958 με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ), αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία