Γεώργιος Βούλγαρης

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1903 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1903. Ιατρός. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946 με το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο μετείχε στο συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων, στην περιφέρεια Ρεθύμνης, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Ρεθύμνης στις εκλογές του 1951 και στις 29/3/1953 σε επαναληπτική εκλογή με τον Ελληνικό Συναγερμό. Το 1956 ήταν υποψήφιος στην περιφέρεια Ρεθύμνης ως μεμονωμένος, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1958 ως υποψήφιος της ΕΡΕ στην περιφέρεια Ρεθύμνης. Στις εκλογές του 1963 και 1964 ήταν υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια με το Κόμμα Προοδευτικών, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία