Δημήτριος Βουρδουμπάς

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1898 - 1982

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1898. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Αττικοβοιωτίας με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ) το 1935, που συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων και το 1936 με τον συνασπισμό Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ) . Επανεξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Διετέλεσε υφυπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Κ. Τσαλδάρη (4/11/1946-24/1/1947), στην κυβέρνηση Δ. Μάξιμου (27/1/1947-17/2/1947), στις κυβερνήσεις Θ. Σοφούλη (7/5/1948-18/11/1948), (18/11/1948-20/1/1949), (20/1/1949-14/4/1949) και (14/4/1949-30/6/1949) και υπουργός Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων στην κυβέρνηση Αλ. Διομήδους (30/6/1949-6/1/1950). Επανεξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας με το ΛΚ το 1950. Το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Υπόλοιπο Νομού Αττικής και Βοιωτίας με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 εξελέγη βουλευτής Θηβών με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής Αμύνης στην κυβέρνηση Αλ. Παπάγου (15/12/1954-6/10/1955) και στην κυβέρνηση Κ. Καραμανλή (6/10/1955-11/1/1956). Το 1956 εξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με την ΕΡΕ το 1958, το 1961, το 1963 και το 1964, η οποία στις εκλογές του 1964 συμμετείχε στον συνασπισμό ΕΡΕ – Κόμματος Προοδευτικών. Στις εκλογές του 1961 εξελέγη βουλευτής στις 13/5/1962 σε επαναληπτική εκλογή στην θέση του Δημοσθένη Κίνια. Διετέλεσε στην κυβέρνηση Κ. Καραμανλή υπουργός Βιομηχανίας (1/10/1962-2/11/1962) και υπουργός Γεωργίας (2/11/1962-19/6/1963). Διετέλεσε υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου (17/9/1965-22/6/1966) και υπουργός Βορείου Ελλάδος στην κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου (3/4/1967-21/4/1967). Απεβίωσε στις 7/12/1982.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία