Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης

Όνομα πατρός: Δαμιανός

1889 - 1952

Γεωργός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία