Μιχαήλ Γαληνός

Όνομα πατρός: Αλκιβιάδης

1911 - 1984

Κτηματίας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Γεώργιος Θ. Παπαπαναγιώτου, «Πολιτικά της Λέσβου, 1946-1964», Αιολικά Χρονικά, ΣΤ΄ (2004), σ. 62-63.

Γεώργιος Θ. Παπαπαναγιώτου, «Οι βουλευτές του Νομού Λέσβου, 1915-1964», Αιολικά Χρονικά, ΙΑ΄ (2009), σ. 83-85.

Αντώνιος Π. Πλάτων, Πολιτική ιστορία του νομού Λέσβου. Εκλογές και δημοψηφίσματα, 1915-1973, (τ. Α΄), Μυτιλήνη 2012, σ. 60-71.