Γεώργιος Γεωργιάδης

Όνομα πατρός: Βασίλειος

1906 -

τέως Εισαγγελεύς

Ενδεικτική Βιβλιογραφία